Boerehiem Fryslân grenst aan het natuurpark De Alde Feanen.

In deze youtube, gemaakt door Charles Storm, een impressie.

Het weer

Kies taal